Publications

 

2017

Chlebowski, Sz., Sequent Calculi for SCI, Studia Logica (accepted)

2016

Chlebowski, Sz. and Komosiński, M. and Kupś, A., Automated Generation of Erotetic Search Scenarios: Classification, Optimisation and Knowledge Extraction, ACM Transactions on Computational Logic, 2016 (in print)

2015

Chlebowski, Sz. and Leszczyńska-Jasion, D., Dual Erotetic Calculi and the Minimal LFI, Studia Logica, Volume 103, Issue 6, pp 1245–1278, 2015

2014

Chlebowski, Sz. and Jastrzębski H., Rachunek erotetyczny dla minimalnej logiki niefregowskiej SCI, IX Poznańskie Forum Kognitywistyczne: teksty pokonferencyjne nr. 8, pp 86-92 , 2014

Chlebowski, Sz. and Gajda A., Pytania abdukcyjne, 9 IX Poznańskie Forum Kognitywistyczne: teksty pokonferencyjne nr. 8, pp 104-110, 2014

Chlebowski, Sz. and Jastrzębski H., Frege i Łukasiewicz o wartościach logicznych, Hybris, pp 121-135, 2014

Chlebowski, Sz., Negacja, niesprzeczność i sześciokąt opozycji, Preteksty, pp 5-17, 2014

2013

Chlebowski, Sz., Paradoks Chisholma a logiki deontycznej sprzeczności, Preteksty, pp 14-24, 2013