Logiki nieklasyczne

e-mail: logiki.nieklasyczne@gmail.com

Zasady_zaliczenia

zadania1 – przypomnienie tabel, rachunek sekwentów dla logiki klasycznej

zadania2 – rachunek sekwentów dla logiki intuicjonistycznej

zadania3 – struktury relacyjne 1

zadania4 – struktury relacyjne 2