Logiki nieklasyczne

e-mail: logiki.nieklasyczne@gmail.com

Zasady_zaliczenia

zadania1 – przypomnienie tabel, rachunek sekwentów dla logiki klasycznej

zadania2 – rachunek sekwentów dla logiki intuicjonistycznej

zadania3 – struktury relacyjne 1

zadania4 – struktury relacyjne 2

zadania5 – etykietowane rachunki sekwentów dla pewnych logik modalnych

zadania6 – etykietowane rachunki sekwentów dla pewnych logik modalnych, rachunki czysto syntaktyczne

zadania7 – tabele analityczne dla pewnych logik modalnych

zadania8 – tabele analityczne dla intuicjonizmu

zadania8_odp – odpowiedzi do zestawu 8

zadania9 – rachunek sekwentów dla mbC

opis_kontrmodelu – wzór opisu kontrmodelu w INT (przydatny w zadaniu domowym)

zad_dom – zadanie domowe – termin 21.01.2018