Dyżur

Dyżur 

Poniedziałek: 11.00 – 14.00,

Czwartek: 10.00 – 11.00

Pokój 110, Instytut Psychologii, budynek AB, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań