Dyżur

Dyżur – semestr letni 2017

Poniedziałek: 11.00 – 14.00, Środa: 8.30 – 9.30

Pokój 97, Instytut Psychologii, budynek AB, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań